052-7731373

מה ההבדל בין ביטוח חיים לביטוח משכנתא

house-5902664_1920

מבוטחים רבים אשר מחזיקים בביטוח חיים, הן באופן פרטי, והן בביטוח הנרכש במסגרת מקום העבודה, מעלים את השאלה: האם ניתן להסב את ביטוח החיים הקיים על שם הבנק, בעת נטילת משכנתא.

התשובה כפשוטה היא כן. ביטוח החיים של המבוטח יוכל להיות מוסב על שם כל מוטב מטעמו, לרבות הבנק. יחד עם זאת, לא מומלץ כלל ועיקר לבצע זאת, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הכיסוי הביטוחי המיועד לבני המשפחה.

ביטוח משכנתא כולל שתי דרישות, אותן דורש הבנק מן הלווה במעמד מתן ההלוואה. ביטוח לנכס וביטוח חיים. שני הביטוחים הללו יהיו שווים לערך הלוואת המשכנתא. הסבת ביטוח החיים הפרטי שנרכש בעבר לטובת הבנק, עשוי ליצור מצב בו הבנק הוא המוטב בסכום כסף אשר גבוה מערך ההלוואה שנלקחה.

חיסרון נוסף בהסבת הביטוח על שם הבנק, הוא הותרת המוטבים והתלויים, בני המשפחה, ללא כל כיסוי במקרה של אירוע ביטוחי.

אמנם במקרה כזה הבנק יקבל את כספו מחברת הביטוח והלוואת המשכנתא תסולק, אולם השארים והמוטבים יוותרו עם דירת המגורים, אך ללא כל סיוע ותמיכה כלכלית נוספת.

הפתרון הנכון יהיה להוסיף ביטוח חיים למשכנתא, בסכום ההלוואה בלבד, כאשר המוטב בביטוח הוא הבנק. ביטוחים אלו מחירם נמוך, והוספתם לצד ביטוח חיים קיים תבטיח הן מענה לדרישות הבנק, והן מענה  לצרכי בני המשפחה המוטבים בפוליסה.

מתי בכל זאת הסבת הביטוח הקיים תהווה פתרון מתאים?

במקרים מסוימים נוטלי משכנתאות מתקשים לרכוש כיסוי ביטוח חיים לטובת המשכנתא, בשל מגבלות רפואיות, מגבלות גיל ואחרות. במקרה כזה, על מנת לזכות בהלוואת המשכנתא ולהעמיד ביטוח מתאים לטובת הבנק, הסבת ביטוח חיים קיים שנרכש בעבר עשויה לספק מענה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest