052-7731373

ביטוח קבלנים

Happy young couple discussing with a financial agent their new investment

ביטוח קבלנים מתחלק לשני סוגי ביטוח:

ביטוח עבודות קבלניות – מיועד לכסות עבודות תשתית ובניה כגון: הקמת בניינים,כבישים,גשרים וכו'.

ביטוח עבודות בהקמה – מיועד לכסות הקמה של ציוד לרבות ציוד תעשיתי כגון: הקמת פסי יצור וכו'.

שני סוגי ביטוח אלו דומים במהותם למעט כיסוי שבר מכני וקלקול חשמלי הקיימים בפוליסת עבודות בהקמה .
ניתן לבצע את הביטוח עבור כל פרויקט בנפרד או במסגרת פוליסה הצהרתית אשר תיתן כיסוי לכל העבודות אותן יבצע המבוטח במשך תקופת הביטוח ועליהם יצהיר המבוטח.

כיסוי הביטוח הנו על בסיס כל-הסיכונים, הפוליסות המקובלות כוללות:

פרק א' – כיסוי לרכוש כלומר שווי פרויקט.

פרק ב' – כיסוי בגין אחריות המבוטח לנזק שייגרם לצד שלישי.

פרק ג' – כיסוי בגין אחריות המבוטח כלפי עובדים המועסקים על ידו בפרויקט.

הפוליסה מכסה בנוסף גם הוצאות סבירות להגנה משפטית, הגנה בהליך פלילי (במקרה של תביעת צד ג' או חבות מעבידים), תקופת תחזוקה, ובנוסף ניתן להרחיבו לכיסויים נוספים ומקובלים כגון:
רעידת אדמה ונזקי טבע, תקופת תחזוקה מורחבת, מבני עזר זמניים באתר, הוצאות מיוחדות כגון שכר טרחה למהנדסים, מומחים ויועצים, סחורה בהעברה, פריצה וגניבה (בכפוף לתנאי המיגון בפוליסה), רכוש שעליו עובדים (רכוש סמוך או רכוש שעליו הפרויקט והוא בבעלות היזם), מתקנים וציוד קל, פינוי הריסות, נזק ישיר ונזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, הרעדה, רעד ויברציה והחלשת משען, תביעות שיבוב מהמוסד לביטוח לאומי, פגיעה בכבלים וצינורות תת קרקעיים, כלים כבדים שאינם חייבים במסגרת ביטוח חובה ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.

ביטוח קבלנים הכולל את כל הסיכונים להם הוא ועבודתו חשופים, הינו חיוני לקבלן וליזם הבנייה. ללא ביטוח זה, קבלן שיגרום נזק גם שלא במתכוון לרכוש או נזק פיזי לעובדיו ייאלץ להתמודד עם תביעות ענק שעלולות לגרום לו לרדת מכל נכסיו.

ביטוח זה יבטיח כי כל עבודות הבנייה יהיו מכוסות בהתאם לתנאי הפוליסה ויעניקו לקבלן המבצע הרבה שקט נפשי וביטחון כי גם חלילה במקרה של נזק לרכוש או נזק פיזי, הוא יוכל להמשיך בעבודתו.

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה

וסייגיה טל"ח.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest