052-7731373

כיסויים וסיכונים שכדאי להביא בחשבון ברכישת ביטוח חיים

Close-up Of Doctor Hand Tying Bandage On The Leg Of Patient In Clinic

ביטוח חיים הוא ביטוח אשר מיועד לסייע למבוטח ולמשפחתו, במקרה של אירועים רפואיים משני חיים, או אף מוות. ישנם סוגים שונים של ביטוחי חיים, בניהם ביטוחים אשר מבטחים עובדים במקומות עבודה וכוללים רכיבים של חיסכון לצד כיסויי סיכונים המכונים ריסק.

מהו ריסק?

ביטוח ריסק הוא סכום ביטוח אשר משולם במלואו לחברת הביטוח ואינו נחסך לטובת המבוטח, וזאת בתמורה לכיסוי הביטוחי בעבור סיכוני מוות, נכות או אובדן עבודה. עלויות הביטוח ותקרות הפיצוי נקבעים בפוליסה, בהתאם לרצון המבוטח, כמו גם אופן קבלת הפיצוי והמוטבים במקרה של מות המבוטח.

האם ביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה כולל ביטוח חיים?

הביטוח הפנסיוני אליו מפרישים העובד והמעסיק מדי חודש סכומי כסף, כולל ביטוח ריסק- הוא הרכיב המהווה את ביטוח החיים, אולם בשל החובה הקיימת להפריש אחוז מן ההכנסה לטובת חיסכון פנסיוני, הרכיב הביטוחי בתכנית לרוב יהיה נמוך. ניתן להגדיל אותו באמצעות הגדלת ההפרשות לתכנית, או לחילופין לרכוש פוליסת ביטוח חיים רחבה ומותאמת יותר, באופן נפרד.

האם במקרה של רכישת פוליסת ביטוח חיים נוספת לא נוצר מצב של כפל ביטוחי?

המונח כפל ביטוחי מתייחס למצב בו לקוח משלם בגין מספר פוליסות ביטוחיות המעניקות את אותו הכיסוי, אולם במקרה של קרות אירוע ביטוחי רשאי לתבוע רק אחת מבין הפוליסות, והסכום אותו יוכל לקבל הוא מוגבל. מגבלה זו קיימת במוצרים ביטוחיים המספקים שיפוי להוצאות בפועל דוגמת ביטוח בריאות, ולא בביטוחי חיים. במקרה של רכישת יותר מביטוח חיים אחד, במקרה של אירוע ביטוחי יוכלו המבוטח או שאריו לתבוע את כל החברות המבטחות, ולזכות בפיצוי שנקבע בכל אחת מן הפוליסות.

ביטוח חיים הוא ביטוח חשוב ואף מציל חיים ומשפחות מפני אובדן והתרסקות כלכלית, אולם חשוב לתכנן אותו בקפידה לצד רכיבים ביטוחיים אחרים, באמצעות סוכן מקצועי ומורשה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest