ביטוח עסק
אתכם לאורך כל הדרך!

ביטוח עסק

תחום הביטוח העסקי הינו תחום ביטוח מורכב, המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי ומאידך יש בו לא מעט סייגים / חריגים / תנאים ביטוחים. תחום זה מצריך הכרת העסק, תחום פעילויות העסק ורק אז בדיקת הכיסויים הביטוחים הנדרשים לעסק.

 

ביטוח עסק מגן על העסק שלך!

מטרתו של ביטוח עסק להגן עליך, על עובדיך ועל מבנה העסק או תכולתו מפני נזקים שונים העלולים להיגרם לו. ביטוח עסק נועד לתת לך כיסוי ביטוחי שיגן עליך מפני נזקים כגון: אש, פריצה, לקוח שנפצע במהלך שהייתו בעסק, מעילה של עובד, נזק לסחורה במבנה העסק או במהלך העברתה ועוד.

 

כיצד בוחרים לבטח עסק
ביטוח עסק חיוני לכל עסק באשר הוא: משרדים, מפעלים, מוסכים, חנויות, סטודיו, מרכזי לימוד, קליניקות רפואיות, בתי מלאכה, מרכזים תורניים, עסקי קמעונאות ומחסנים; לכל עסק צרכים משלו וסוגי הרחבות ביטוח המתאימות לתחומו.
1. ניסיון הסוכן – שיקול מרכזי בבחירת ביטוח עסק הוא הניסיון המצטבר של סוכנות הביטוח והיכרותה את מורכבות הנושא.
2. טיפול אישי ומהיר בתביעות והחזרים כספיים.
3. סוכן שעובד בשבילך מול חברת הביטוח – גורם מוסמך שייצג אותך בתביעה מול חברת הביטוח וידרוש למצות את כל סעיפי

הפוליסה לטובתך.

 

קצת על מרכיבי פוליסת ביטוח עסק

ביטוח עסק מכסה נזקים אשר נגרמו לתכולה ולמבנה. תכולה הינה ציוד, מכונות, ריהוט, מלאי חומרי גלם, סחורות וצמודי מבנה.

 

ביטוח אש – מעניק כיסוי נגד אש מורחב לרכוש ולמבנה.

 

כיסוי פריצה ושוד – מכסה גניבת רכוש מעסק לאחר שזוהו סימני פריצה ושוד בזדון.

 

ביטוח כספים – נזק לכספי בית העסק או אובדן הכספים בזמן שהיו בכספת העסק או במהלך העברתם מהכספת.

 

ביטוח סחורה בהעברה – ביטוח רכוש במעבר כולל מטענים או סחורה בהעברה כחלק מפעילות עסקית שהעסק מבצע.

 

ביטוח נאמנות – פוליסת ביטוח נאמנות מכסה נזקים כספיים שעלולים להיגרם למבוטח אם עובדיו ימעלו בכספי העסק.

 

ביטוח אובדן רווחים – ביטוח אובדן רווחים נותן מענה לעסק כתוצאה מכיסויים שנרכשו בפוליסה למעט במקרה פריצה. הפוליסה תשלם את ההוצאות הקבועות החלות על העסק ואובדן הרווח הנקי לפני מס.

 

ביטוח נזקי טרור – כולל שיפוי בית העסק בגין אובדן או נזק פיזי שנגרם למבנה ו/או תכולת בית העסק על ידי פעולות טרור מעל מס רכוש ובנוסף, משלם את אובדן הרווח במקרה ונרכש

(מס רכש אינו משלם אובדן רווח).

ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע – ניתן להרחיב בפוליסת העסק כיסוי בגין נזקי רעידת אדמה ופגעי טבע למבנה והתכולה.