ביטוח משאיות
אתכם לאורך כל הדרך!

ביטוח משאיות

תעריפי ביטוח מקיף למשאית נקבעים על פי:

 

• סוג הרכב ושווי הרכב.(פוליסת משאית הינה פוליסה תקנית לכן חישוב הפרמיה לפי שווי הרכב).
• יצרן הרכב והדגם – עלות חלפים, שעורי גניבת הרכב
• נתוני הנהג העיקרי ברכב.
• מספר הנוהגים המורשים ברכב ונתוניהם.
• ניסיון ביטוחי קודם של המבוטח.
הכיסוי הבסיסי בביטוח משאיות:

 

ביטוח חובה למשאית:
מכסה נזקי גוף וכשמו כן הוא , חובה על פי חוק לבטח כלי רכב מנועי בביטוח חובה המכסה נזקי גוף.

 

ביטוח מקיף למשאית:
כולל כיסוי לרכוש עצמו , קרי למשאית. מכסה נזק מתאונה , גניבה , התפוצצות , אש וההשתתפויות העצמיות שונות בין חברות הביטוח
וגם הפרמיה לביטוח משאיות שונה בין החברות.

ביטוח משאית מקיף כולל בתוכו גם כיסוי לנזקי צד שלישי.


ביטוח צד ג' למשאית:

כלול בביטוח מקיף , ניתן לרכישה בנפרד ככיסוי לנזקים שיגרמו לצד ג' עקב שימוש במשאית. ניתן להגדיל את גבולות האחריות של חב' הביטוח במקרה תביעה , להקטין ולהגדיל את ההשתתפויות העצמיות שיישא המבוטח כל זאת בתמורה לתוספת או להחסרה של הפרמיה השנתית בהתאם לבחירת המבוטח.
ניתן ומומלץ להרחיב גם הכיסוי:

 

לנגררים , סחורות בהעברה , צמ"ה וכד' בהתאם לנסיבות.

 

בניגוד לענף ביטוח רכב פרטי בו השוק מציעה אינספור הצעות , ענף ביטוח משאיות הינו מצומצם יותר בנותני השירותים אך מסיבה זו נותני השירותים ממוקדים יותר בביטוח משאיות ומכירים את השוק בצורה מצויינת.